FANDOM


Formy walki mieczem świetlnym obejmowały osiem różnych technik walki mieczem świetlnym. Za każdą z nim stała określona filozofia, a uczniowie uczący się ich musieli wykonywać określone ćwiczenia.

Czasami różnice były bardzo subtelne, a postronnym obserwatorom wydawało się, że i tak wszyscy Jedi ćwiczyli przy młocce. (Z drugiej strony byli to zapewne wieśniacy, nieodróżniający młocki od skoku w nadprzestrzeń. Z jakiej więc racji mieliby ją odróżniać od poszczególnych form walki mieczem świetlnym?).

Istniejące formyEdytuj