Vongopedia
Advertisement
Vongopedia

Nasz Regulamin możecie również przeczytać w najbliższej synagodze

Ja, Wedge II Antilles von Nalken, Łedżem również zwany, Ojciec Założyciel Vongopedii naszej, usłużny i oddany przyjaciel i doradca jedynego słusznego i prawdziwego Boga-Imperatora Shedao, wierny mąż i ojciec, sługa sprawiedliwości, w tym oto akcie w imieniu Czterech Jeźdźców Shedao Shaia, chcąc ustanowić prawa i obowiązki Vongopedią rządzące i wzywając do powszechnego ich przestrzegania pod groźbą otrzymania banana stałego, stwierdzam co następuje:

  1. Nie będziesz głupich haseł na innych Wikipediach pisał, a zwłaszcza na tych literą "E" zaczynających się. Wszystkie swe wysiłki na rozwój Vongopedii skierujesz, by ją ulepszać, rozwijać, bardziej zabawną czynić i sławę przy tym zyskiwać.
  2. Nie będziesz progów Vongopedii, matki i rodzicielki Twej, wulgaryzmami plugawił, zwrotami rasistowskimi, antysemickimi i powszechnie za obraźliwe do istniejącej osoby uznawanymi. Nie będziesz również grafik powszechnie za obsceniczne uznawanych zamieszczał, ani ideologii faszystowskich i komunistycznych propagował.
  3. Kasować cudzej pracy nie będziesz, jednakowoż rozszerzać ją powinieneś.
  4. Grafik wynajdziesz tyle ile zdołasz, użyjesz do tego celu Świętego Painta, Błogosławionego Photoshopa i Objawionej Przeglądarki, by dostatecznie dużo dobrej jakości grafik Vongopedii w ofierze złożyć. Tekst bez grafiki połową tekstu jest, więc działaj tak, by wszędzie grafiki oczy Twe cieszyły.
  5. Opcji "podgląd" używać będziesz, błędów się wystrzegał, przecinki przed zapisywaniem poprawiał, używając do tego chociażby słownika w Wielkim Wordzie zawartego, aby edycji artykułu nie zaśmiecać i szacunek dokładną pracą zapewniony zdobywać.
  6. Spójny z innymi artykułami postarasz się być, z zasadami tworzenia artykułu zapoznasz się, pomysły zmian WIELKICH przedyskutujesz, a zaakceptowane one zapewne będą.
  7. Przyjaźnie i bratersko do innych użytkowników odnosić się będziesz, obrażania się wystrzegał, nerwy na wodzy trzymał i na dobrej zabawie i śmiechu skupiał.
  8. Bez pozwolenia cudzej pracy z innych Wiki i stron kopiować nie będziesz, tworząc tu własnych umiejętności użyjesz i od nich sława Twoja bić będzie, a zanim coś od nas skopiujesz z prawami autorskimi zapoznasz się.
  9. Ideę Vongopedii w fandomie i nie tylko rozszerzać będziesz, linki zamieszczał, pracę naszą zachwalał i do jej udoskonalenia zawsze przyczyniał się.
  10. W razie wątpliwości Administratorów o wszystko pytać się będziesz.

A teraz przy klawiaturze usiądziesz, umysł uwolnisz i nowy artykuł wpiszesz, aby Vongopedia rosła w siłę, a Shedao żył dostatniej!

Advertisement